HomeInnehållsförteckningInledningHandbokskonventioner
  Barcody 3 Index

Registrering

Utan en giltig registrering är Barcody en demo-version. Den visar då och då en påminnelse om registrering.

När du har fått din licensnyckel till Barcody kan du aktivera Barcody till dess fullständiga version med den. Du kan få licensnyckeln på olika sätt:

Licensnyckeln innehåller tre delar:

  1. Ditt namn (med STORA BOKSTÄVER)

  2. Produktens serienummer (normalt sex siffror)

  3. Licensnyckeln (en 20 tecken lång sträng med bokstäver och siffror)

När du registrerar din kopia av Barcody måste de tre delarna av licensnyckeln fyllas i exakt i de motsvarande blå fälten. Dessutom måste du ange lämpliga data under Gata och Stad.

Viktigt: Om de nödvändiga fälten (de märkta med en röd stjärna) inte är ifyllda misslyckas registreringen.

Råd: Kom ihåg att bara kopiera de data som krävs om du till exempel kopierar det från ditt e-postprogram. Vissa e-postprogram lägger automatiskt till mellanslag till den kopierade texten. Ta bort extratecken tecken efter att du fört in uppgifterna och innan du avslutar registreringen med OK.


OEM-version

[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]
When you have purchased Barcody from a distributor, you will probably have received OEM registration data. Because we compute your name and a six digit serial number into the match code, we cannot provide personal registration data to OEM resellers in advance.

You can register your Barcody OEM license with the received registration data. Therefore you should use OEM xxxxxx as your name (where xxxxxx is your given serial number).

After you have successfully unlocked your Barcody version with your OEM registration data, you may see another reminder dialog from time to time.

The dialog is almost identical to the normal reminder dialog. It just reminds you to register with your personal information which we need to send you a computed personal match code. We recommend to register in order to get full support by us.


[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]

Mac App Store version

When you have purchased Barcody from the Mac App Store (MAS), it has automatically installed a fully functional MAS OEM version into your Applications folder. In order to not disturb you when using a MAS version of Barcody, chances are that Barcody will not show an OEM registration reminder dialog at all.

If you want to get full support from us and maybe pick future updates from our website instead of using the MAS, we ask you to send us a purchase proof. Simply send us the invoice which you received by Apple when you purchased Barcody.

Await our email with your personal match code data. When you have received it, register your copy of Barcody as described above.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 29 oktober 2017

HomeInnehållsförteckningInledningHandbokskonventioner