HomeInnehållsförteckningFörhandsvisningStreckkodsutdata
  Barcody 3 Index

Sekvensredigeraren för streckkoder

Sekvensredigeraren kan skapa mer än en streckkod åt gången, eller flera streckkoder av samma slag med liknande värden. Öppna den genom att antingen välja det första alternativet i menyn med streckkodstyper, Skapa med sekvensredigeraren, eller med Sekvensredigeraren' i verktygsfältet.

Tips: Menyn med streckkodstyper finns även längst ner i fältet med streckkodslistan, antingen via lägg till-knappen eller med alternativet Ny streckkod i åtgärdsmenyn.

Sekvensredigeraren är en dialogruta som öppnas från dokumentfönstret med streckkoder. Den sparar mycket tid när flera streckkoder ska skapas samtidigt.

Sequence Editor - Please click to enlarge

Parametrarna beskrivs närmare nedan.

Skapa streckkoder med parametrar från typ

Först ska du välja en streckkodstyp. Det finns två alternativ: välja en typ från popupmenyn, eller ...

Använd markerad streckkod som mall

... att använda den tidigare markerade streckkoden i streckkodslistan som typmall för den nya streckkodssekvensen.

Råd: Detta alternativ är inte tillgängligt om du redan markerat en befintlig streckkod.

Format

Denna parameter är viktig, så den kommer först: Alla tecken som anges här blir till en del av streckkodsdatat, så att det går att snabbt ange även en ovanlig datasträng i streckkoden. Platshållaren $ betyder en siffra från 0..9. Om du till exempel vill skapa en sekvens med GTIN-13-streckkoder som alla ska starta med 49624 skriver du det i Format-raden, följt av 7–8 $-tecken (GTIN-13 har 12 siffror + en kontrollsiffra).

Om du vill generera tilläggsinnehåll för en automatgenererad streckkod med, använd avdelningssträngen // efter strängen med streckkodsdata. Där kan du lägga till flera koder och $-platshållare för tilläggsinnehållet.

Startvärde

Ange startvärdet för de siffror som ska varieras i streckkodssekvensen här.

Slutvärde

Ange slutvärdet för de siffror som ska varieras i streckkodssekvensen här. Om du är osäker på slutvärdet, ange bara lika många 9:or som antalet siffror som kan variera i streckkodssekvensen.

Öka med

Detta rör streckkodssekvensen. Det går att öka streckkodsdatat med 1, 10, 42 eller något annat värde. Ange värdet att öka med här. Förhandsvisningen visar resultatet direkt, så att det går att rätta till de angivna värdena och få önskat streckkodsdata snabbt.

Samla streckkoder i ny grupp med namnet

När streckkodssekvensen kommer att skapa mer än några få nya streckkoder är det praktiskt att få dem samlade i en ny grupp automatiskt. Markera detta alternativ och ändra det förvalda namnet på den nya gruppen. (Barcody ändrar också prefixet för det föreslagna gruppnamnet, framför :, om du ändrar streckkodstyp mellan sekvenser.)


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 29 oktober 2017

HomeInnehållsförteckningFörhandsvisningStreckkodsutdata