StartInhoudHandleidingconventiesBarcode-uitvoer
  Barcody Express Index

Barcode-venster

[Deze sectie is nog niet vertaald.]
When you launch Barcody Express, you will see the following barcode window:

Dit venster is verdeeld in een aantal delen die in de volgende sectie worden toegelicht.

Parameters

Het belangrijkste deel van het barcodelijstvenster in de rechter bovenkant van het venster biedt alle beschikbare parameters die kunnen worden ingesteld voor een barcode. Parameters die niet beschikbaar zijn voor een bepaald barcodetype, zijn lichtgrijs (gedeactiveerd). De parameters spreken voor zichzelf.

Hint: modulebreedte en hoogte verwijzen naar de barcode zelf, zonder tekstlijnen. Een Module beschrijft het kleinste element van een barcode, namelijk één enkele barcodelijn.

Tip: als u bijvoorbeeld meestal catalogi wilt maken met barcodes in CMYK, dan raden we u aan om de barcodekleur hier eenvoudig als CMYK te definiëren. Na een klik op het kleurveld achter Barcodekleur wordt het systeempalet Kleuren van Mac OS X weergegeven. Kies de tweede groep genaamd Kleuren-schuifbalken in zijn knoppenbalk. U kunt dan kiezen uit het pop-upmenu eronder, welk kleurenmodel u wilt gebruiken. Vergeet niet om een adequate CMYK-kleurenprofiel te kiezen uit het menu dat u vindt met een klik op het kleine symbool voor het kleurenmodel pop-upmenu.

Voorvertoning

In de rechter onderkant ziet u een voorvertoning van het huidig geselecteerde barcodetype. Met het pop-upmenu voor vergroten/verkleinen in de rechterhoek kunt u de voorvertoning ook vergroten of verkleinen van 25 tot 800%.

De afbeelding in de voorvertoning kan worden geselecteerd en versleept naar andere programma's. Wanneer de afbeelding is geselecteerd, kunt u ook de functies voor uitwisseling via het klembord gebruiken (kopiëren, knippen, plakken).


StartInhoudHandleidingconventiesBarcode-uitvoer