HomeStreckkoderPharmacode (Laetus)Ident Code
  Barcody Express > Streckkoder Index

ITF 14 / SCC-14

Giltiga tecken

0123456789

Kodlängd

13

Kontrollsumma

Beräknas automatiskt.

ITF 14-streckkoden visar Shipping Container Symbol Code. Denna kod används till att märka kartonger och pallar som innehåller produkter märkta med en GTIN-13-kod. I detta fall föregås GTIN-13-koden av en siffra som anger förpackningstyp.

ITF 14-koden är uppbyggd som följer:


HomeStreckkoderPharmacode (Laetus)Ident Code