HomeStreckkoderCode 128Data Matrix
  Barcody Express > Streckkoder Index

QR Code

Giltiga tecken

Unicode 0x0020–0x01FF

Kodlängd

23 624 bitar (2 953 byte) = max. 4 296 tecken

Kontrollsumma

Beräknas automatiskt.

QR Code är en 2D-streckkod, som utvecklades av det japanska företaget Denso Wave 1994. QR står för Quick Response (snabbt svar).

QR Code bygger på en fyrkantig matris av svarta och vita bildpunkter, som kodar det binära datat. Särskilda märken i tre hörn visar hur QR Code är orienterad. Datainnehållet i QR Code skyddas av en särskild mekanism, som kan återställa skador på upp till 30 % i datat, beroende på felkorrigeringsnivå.

Råd: Den nuvarande implementeringen av QR Code i Barcody Express hanterar felkorrigeringsnivå L, vilket innebär att skador på upp till 7 % i datat kan återställas.


HomeStreckkoderCode 128Data Matrix