HomeInnehållsförteckningRegistreringNyheter i version 2?
  CSVEditor 2 Index

Handbokskonventioner

I handboken används olika särskilda stilar till att visa olika saker. Här är en lista över dessa konventioner:

Tangenter, kortkommandon och knappar

Dessa omges av hakparenteser, som [Q], [kommando][A], [OK] eller [Avbryt].

Specialtangenger

Apple har levererat flera olika tangentbord med sina datorer, med olika specialtangenter. Vi använder följande beskrivningar:

Namn på filer och sökvägar

När särskilda filer eller sökvägar som berör CSVEditor nämns visas de i ett särskilt typsnitt, som
~/Bibliotek/Preferences

[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]

Manual navigation with keyboard

udo_hmudo_upudo_lfudo_rg

Click on the navigation buttons in the header and footer area of each document window to browse the manual. Their tooltips inform you about the title of the relevant manual page. But you can also browse the help book or manual with your keyboard. Therefore, the Apple Help Viewer window (or your web browser window) has to be the active window. That is, there is no focus on a search field or any other object but the document area of the window.

Key Button Equivalent Function
Left Arrow key udo_lf Browses to the previous page.
Right Arrow key udo_rg Browses to the following page.
Pos 1 / Home key udo_hm Back to the homepage of this manual.

Råd: The [Up Arrow] and [Down Arrow] keys are not activated for pages browsing. Use them to scroll long pages up and down, as usual.

[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]

Zoomable images

Some screen shots of application windows or dialogs may be somewhat too large for convenient reading in the help pages layout. Thus, we have then placed a smaller copy of the screen shot on the page instead. Whenever you see a tiny dotted blue rectangle around an image, you can click on it. It will then be enlarged to its original size, depending on the current size of the window which shows the manual page.

Råd: ~ är en förkortning som är vanlig i samtliga Unix-system (av vilka OS X är ett). Den står för <Startskiva>/Användare/<Ditt användarnamn>, till exempel:
Macintosh HD/Användare/UlfDunkel


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeInnehållsförteckningRegistreringNyheter i version 2?