HomeMenyalternativCSVEditor-menynRedigera-menyn
  CSVEditor 2 > Menyalternativ Index

Arkiv-menyn

Förutom de vanliga alternativen finns vissa särskilda menyalternativ här:

Nytt från markering

Om du har markerat minst en rad i ett öppet dokument kan du skapa ett nytt dokument som endast innehåller de valda raderna från det föregående dokumentet. Detta kan till exempel snabbt skapa nya kommaseparerade kalkylark från sökfilter på befintliga kalkylark.

Nytt från urklipp

Skapar ett nytt kommaseparerat kalkylark direkt från innehållet i urklipp i Mac OS X.

Öppna med teckentabell

Om du valde fel teckentabell när du öppnade en befintlig kommaseparerad fil kan du helt enkelt öppna samma fil igen med en annan teckentabell. Det aktuella dokumentet stängs och öppnas direkt igen med den valda teckentabellen.

Infoga

Infogar ett annat dokument i ett öppet dokument. Uppgifterna från det infogade dokumentet läggs automatiskt till sist i det befintliga dokumentet.

Exportera

[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]
The CSV file can be exported with changed parameters without any influence on the normal saving. As an option, only selected rows are being exported.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeMenyalternativCSVEditor-menynRedigera-menyn