HomeMenyalternativRedigera-menynKolumner-menyn
  CSVEditor 2 > Menyalternativ Index

Rader-menyn

Redigera kalkylarksraderna här. Vissa av dessa menyalternativ finns också med i dokumentfönstrets verktygsfält.

Lägg till rad

Lägger till en ny rad i slutet av dokumentet.

Infoga rader

Infogar en eller flera rader i dokumentet, vid dess början eller slut, eller innan eller efter den just nu markerade raden. Ett formulärblad öppnas där du anger hur många och var raderna ska infogas.

Ta bort markerade rader

Detta menyalternativ kan endast väljas när minst en rad i dokumentet är markerad. Efter en varning (som kan stängas av) tas de markerade raderna bort. Denna åtgärd kan inte ångras.

Råd: Om du håller ner [Alt] när du öppnar menyn Rader ändras menyvalets text till Ta bort ej markerade rader. Det alternativa menyvalet tar bort alla ej markerade rader.

Markerad rad är rubrik

Menyalternativet kan endast väljas när exakt en rad i dokumentet är markerad. Funktionen gör att den just markerade raden kommer at användas som rubrikrad. Cellinnehållet i raden blir till kolumnrubriker, och raden tas bort från dokumentet.

Sortera rader

Sorterar alla rader alfabetiskt, i stigande eller fallande ordning. CSVEditor stöder både vanlig alfabetisk sortering och den naturliga sorteringen. Den naturliga sorteringen beror på inställningarna i inställningspanelen Språk och region i Systeminställningar. Ett formulärblad öppnas där du anger sorteringskriterierna.

Råd: Det går att sortera enstaka rader genom att dra och släppa dem.

Visa dubblettrader

Funktionen visar alla dubblettrader, baserat på innehållet i samtliga rader eller bara innehållet i en viss kolumn. Ett formulärblad öppnas där du anger jämförelsekriterierna.

En vy med en översikt över dubblettrader visas sedan i dokumentfönstret. Vissa redigeringsfunktioner i dokumentet är nu avaktiverade. Använd detta läge till att se vilka dubblettrader som ska tas bort och vilka som ska behållas.

Återgå till den normala dokumentvyn genom att klicka på [Klar].

Ta bort dubblettrader

Denna funktion fungerar på liknande sätt som Visa dubblettrader. Men här tar CSVEditor automatiskt och omedelbart bort alla dubblettrader efter att du har anget kriterierna. En rad kommer att behållas från varje radgrupp med dubbletter.

Skjut innehåll åt ... vänster / höger

Dessa funktioner skjuter (flyttar) innehållet i alla markerade rader åt vänster eller höger.

Viktigt: Funktionerna ovan raderar innehållet i datafälten när den första kolumnen flyttas åt vänster eller den sista åt höger. Om du vill flytta innehållet i den första kolumnen till den sista är funktionsgruppen Rotera innehåll åt ... bättre. Alla dessa kan ångras, så det det finns ingen stor risk för dataförlust.

Rotera innehåll åt ... vänster / höger

Dessa funktioner roterar innehållet i alla markerade rader åt vänster eller höger. Inga data i kalkylarket raderas då innehållet i celler som roteras ut från dokumentet till vänster infogas i den sista kolumnen till höger.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeMenyalternativRedigera-menynKolumner-menyn