HomeInnehållsförteckningHjälp-menynTips
  CSVEditor 2 Index

Inställningar

CSVEditor har en vanliga dialogruta för inställningar, där du kan ange och redigera flera olika inställningar för programmet. Det finns två avdelningar under inställningarna:

Allmänt

Om effektalternativet Markera blad är markerat tonas dokumentområdet ner när ett blad öppnas från dokumentlisten eller verktygsfältet. Detta ger ökat fokus på bladet.

Cellfärger

Det går att ge egna färger till olika dataceller genom att skapa regler som kontrollerar innehållet i datafälten. Använd enkla textjämförelser eller reguljära uttryck. Fyra av dessa regler (som använder reguljära uttryck) är inbyggda från början.

Övriga inställningsalternativ är självförklarande.


Råd: Om du vill återställa de inbyggda reglerna av något skäl måste du ta bort programmets inställningsfil. De inbyggda reglerna återställs nästa gång som du öppnar programmet. Detta raderar även de regler som du själv skapat. Det kan därför vara lämpligt att låta de inbyggda reglerna vara.

Inställningsfilen heter net.mk-software.CSVEditor.plist (eller om du köpte CSVEditor från Mac App Store, net.dsd.CSVEditor.plist). Den lagras på den förvalda platsen på skivan där Mac OS X lagrar övriga inställningsfiler för program. Denna plats kan vara olika för olika versioner av Mac OS X.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeInnehållsförteckningHjälp-menynTips