HomeKalkylarksfönsterSök och ersättÖppningsassistenten
  CSVEditor 2 > Kalkylarksfönster Index

Spara CSV-fil

När ditt data har redigerats kan du spara det aktuella kalkylarket som en kommaseparerad fil. Om det inte har sparats tidigare öppnas ett blad där du väljer rätt inställningar för filen.

Teckentabell

Anger teckentabellen som ska användas när uppgifterna sparas. CSVEditor visar en lista med de vanligaste teckentabellerna, men du kan anpassa listan. Längst ner i popupmenyn finns menyalternativet Anpassa teckentabellslistan. Det öppnar ett verktygsfönster där du kan välja fler teckentabeller.

Råd: Klicka inte på knapparna om du bara vill lägga till ytterligare en teckentabell. Markera istället kryssrutan för önskad teckentabell, och stäng sedan fönstret med den röda stängknappen uppe till vänster.

Avdelare mellan fält

Även om alla filer omnämns som KommaSeparerade Värden, kan CSVEditor använda andra fältavdelare: växla mellan komma, semikolon och tabb.

Råd: Om en cell innehåller ett tecken som används som fältavdelare citeras cellens innehåll när det sparas.

Radslut

Anger vilken typ av radslut som CSVEditor ska använda när uppgifterna skrivs till den kommaseparerade filen. Tre olika radslut kan användas: CR+LF, CR och LF.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeKalkylarksfönsterSök och ersättÖppningsassistenten