HomeKalkylarksfönsterAtt redigera kalkylarksobjektSpara CSV-fil
  CSVEditor 2 > Kalkylarksfönster Index

Sök och ersätt

Sök i innehållet i alla datafält med Redigera > Sök. Ett sökblad öppnas när menyalternativet väljs.

Sök

Hittar söksträngen och markerar alla matchande rader och kolumnrubriker.

Ersätt

Söker och ersätter den första förekomsten av söksträngen med ersättningssträngen.

Ersätt alla

Söker och ersätter alla förekomster av söksträngen med ersättningssträngen.

Markera allt

Markerar alla rader där söksträngen har hittats.

Ange antingen att söka igenom alla rader i alla kolumner, eller en kolumn att söka i. Ignorera skiftläget vid sökning genom att markera kryssrutan.

För reguljära uttryck använder sök och ersätt det inbyggda ICU-biblioteket i Mac OS X. En översikt över reguljära uttryck:
http://userguide.icu-project.org/strings/regexp

Övriga funktioner i Redigera-menyn (Sök nästa, Ersätt, Ersätt och sök nästa) kan användas som vanligt, efter att Sök hittat den första strängen.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeKalkylarksfönsterAtt redigera kalkylarksobjektSpara CSV-fil