HomeInnehållsförteckningNyheter i version 2?Att markera kalkylarksobjekt
  CSVEditor 2 Index

Kalkylarksfönster

När du öppnar CSVEditor öppnas ett nytt namnlöst kalkylarksfönster.

Spreadsheet Window - Please click to enlarge

Det visar en rad med fyra kolumner, samt ett verktygsfält med flera symboler. Symbolerna i verktygsfältet är självförklarande.

När du lägger till en ny rad eller kolumn läggs den alltid till i slutet av det aktuella kalkylarket. Om du till exempel vill infoga en rad någon annanstans markerar du en rad och väljer Infoga rader från menyn Rader. Välj sedan hur många rader som ska infogas, och var.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeInnehållsförteckningNyheter i version 2?Att markera kalkylarksobjekt