HomeKalkylarksfönsterAtt markera kalkylarksobjektSök och ersätt
  CSVEditor 2 > Kalkylarksfönster Index

Att redigera kalkylarksobjekt

Ett dubbelklick på en kalkylarkscell gör cellinnehållet redigerbart, utom i den första kolumnen (Radnummer). Alla relevanta funktioner i Redigera-menyn är tillgängliga när en kalkylarkscell redigeras.

Ett dubbelklick på rubrikcellen för en kolumn öppnar en kolumnrubriksredigerare där du kan redigera kolumnens titel.

Ett klick på den lilla svarta triangeln i det högra hörnet av kolumnrubriken visar en snabbvalsmeny med flera vanliga funktioner från menyn Kolumner samlade.

Fyllfunktionen öppnar ett blad som gör det enkelt att snabbt fylla i eller förbättra cellinnehållet i de markerade kolumnerna. Det går även att fylla eller lägga till innehåll med automatisk uppräkning.

   


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeKalkylarksfönsterAtt markera kalkylarksobjektSök och ersätt