HomeKalkylarksfönsterKalkylarksfönsterAtt redigera kalkylarksobjekt
  CSVEditor 2 > Kalkylarksfönster Index

Att markera kalkylarksobjekt

Markera rader

Markera en rad genom att klicka någonstans på raden. Den markeras då. Om du vill markera en uppsättning av rader markerar du den första och håller ner [skift]-tangenten när du klickar på den sista raden. Om du vill markera flera rader som inte ligger bredvid varandra, använd [kommando]-tangenten och klicka på de önskade raderna.

Det går även att markera rader med tangentbordet. Skriv några tecken, och CSVEditor försöker sedan att hitta den första raden (efter den markerade raden) som innehåller tecknen som du skrev.

Genom att trycka på [tabb] kan du markera nästa datafält i aktuell rad för redigering.

Använd sökfiltret i verktygsraden till att bara visa en filtrerad lista med rader. Du kan även begränsa sökfiltret till en kolumn genom att trycka på förstoringsglaset, och välja en av kolumnerna från popupmenyn.

Markera kolumner

Markera en kolumn genom att klicka på dess rubrikcell. Om du vill markera en uppsättning av kolumner markerar du den första och håller ner [skift]-tangenten när du klickar på den sista kolumnen. Det går inte att markera flera kolumner som inte ligger bredvid varandra.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 5 juli 2017

HomeKalkylarksfönsterKalkylarksfönsterAtt redigera kalkylarksobjekt