HomeInnehållsförteckningDubbySnap - varför?Handbokskonventioner
  DubbySnap Index

Referens

DubbySnap är ett singelfönsterprogram till Mac OS X. All information lagras smidigt och automatiskt. Själva programmet är nästan helt självförklarande.

Du hittar dock beskrivningar av alla viktiga delar i detta kapitel.


Copyright © DSD.net
Senast uppdaterad 12 juni 2015

HomeInnehållsförteckningDubbySnap - varför?Handbokskonventioner