DomůPřehledPřehledWorkflow pro lokalizátory
  iLocalize 4 > Přehled Rejstřík

Workflow pro vývojáře

Vývojář bude typicky následovat tento postup k lokalizaci svých aplikací:

  1. Sestavení aplikace v Xcode.
  2. Odeslat aplikaci překladatelům.
  3. Vytvoření nového projektu v iLocalize s aplikací jako zdrojem.
  4. Vytvoření nového jazyka dle dostupných lokalizací.
  5. Aktualizace tohoto projektu přeloženými soubory od lokalizátorů.
  6. Jakmile je projekt aktualizován ve všech jazycích, projekt se vyexportuje a vytvoří se plnohodnotná aplikace.

Pokud je dostupná nová verze aplikace:

  1. Odeslat novou verzi lokalizátorům.
  2. Aktualizace projektu touto novou verzí.
  3. Aktualizace tohoto projektu přeloženými soubory od lokalizátorů.
  4. Jakmile je projekt aktualizován ve všech jazycích, projekt se vyexportuje a vytvoří se plnohodnotná aplikace.

Upozornění: Vývojář se v této části stává odpovědným za vytvoření aplikace..


Autorská práva © DSD.net (Domů)
Poslední aktualizace 8. února 2017

DomůPřehledPřehledWorkflow pro lokalizátory