DomůExport projektuExport projektuExport řetězců projektu jako
  iLocalize 4 > Projekty > Export projektu Rejstřík

Export projektu jako balíku

Tato volba umožňuje exportovat projekt jako balíku. Tato možnost se obvykle používá k opětovnému vytvoření kompletního balíčku,určeného pro vývojáře aplikace.

Chcete-li exportovat projekt do balíku, postupujte podle následujících kroků:

Upozornění: přednastavení může být použit pro uložení specifické konfigurace, která může být znovu použita později. Záznam přednastavení se zobrazí v menu při vytvoření projektu, pokud je alespoň jedno vytvořeno a pak lze rychle znovu provést export pomocí tohoto nastavení. Pak vypadá příkaz takto Projekt > Znovu exportovat jako > přednastavení.


Autorská práva © DSD.net (Domů)
Poslední aktualizace 8. února 2017

DomůExport projektuExport projektuExport řetězců projektu jako