GłównaGlossariesGlossariesGlossary Format
  iLocalize 4 > Glossaries Indeks

Glossary Usage

iLocalize uses the glossaries for the following operations:


Prawo autorskie © DSD.net (Główna)
Ostatnie zmiany 8. luty 2017

GłównaGlossariesGlossariesGlossary Format