GłównaZawartośćGlossary FormatGeneral
  iLocalize 4 Indeks

Preferences

This section describes some of the preferences in iLocalize:


Prawo autorskie © DSD.net (Główna)
Ostatnie zmiany 8. luty 2017

GłównaZawartośćGlossary FormatGeneral