GłównaPreferencesLanguagesAdvanced
  iLocalize 4 > Preferences Indeks

Editors

This panel defines the association between a file type and its editor, whether it is an internal or external editor.


Prawo autorskie © DSD.net (Główna)
Ostatnie zmiany 8. luty 2017

GłównaPreferencesLanguagesAdvanced