HjemArkiv menuArkiver somSidelayout
  JobTimer > Reference > Arkiv menu Indeks

Eksporter

Hvis du ønsker at redigere den nuværende jobliste i andre programmer, så eksporter den som et RTF-arkiv. Vælg derfor dette menupunkt og indtast et meningsfuldt navn for RTF-arkivet i den følgende filvælger dialog.

Tip: Du skal ikke skrive en endelse (såsom .RTF). Dette bliver gjort automatisk af programmet.

Ved eksport kan du bestemme hvorvidt enkelte ugedags og tidsforløb indførelse også skal eksporteres.

Følgende eksport formater er til rådighed:

RTF

Eksporterer den aktuelle jobliste til et RTF-arkiv.

PDF

Eksporterer den aktuelle jobliste til et PDF-arkiv.

Tab-separeret tekst

Joblisten vil blive eksporteret i tekst format, med tab-separerede indførsler. Disse arkiver kan meget let importeres i f.eks. Excel.

XML

Eksporterer den aktuelle jobliste til et XML-arkiv.

CSV

[Dette afsnit er endnu ikke oversat.]
Exports the current joblist into a Comma Separated Values file. You can optionally choose another field separator and different line endings.


Copyright © MK-Software
sidst opdateret den 22 Juni 2015

HjemArkiv menuArkiver somSidelayout