HomeInnehållsförteckningInställningarIndex
  Barcody 3 Index

Friskrivning

Barcody för Mac OS X har producerats av MK-Software och distribueras exklusivt av DSD.net.

Dokumentationen har producerats av DSD.net och får (men endast som ett komplett filpaket) mångfaldigas, kopieras eller sparas utan tidigare skriven överenskommelse med DSD.net, men får inte skrivas om eller översättas till andra språk eller datorkod i någon form. Rättigheterna till alla företag och företagsnamn, liksom produktnamn och varumärken, som nämns i dokumentationen, tillhör respektive företag.

Programmet och dess dokumentation har producerats med största noggrannhet för bästa möjliga kvalitet och funktion. Men eftersom produkten konstant blir ändrad och förbättrad kan varken författaren, producenten eller distributören ge några garantier eller ta något ansvar för skador som kan uppstå vid användning av produkten, felaktig eller ej.

Om du är säker på att du har hittat ett fel i programmet, dess dokumentation eller i översättningarna av programmet eller dokumentationen, kontakta oss gärna. Vi uppskattar att du bryr dig om denna produkt och kommer att använda dina kommentarer och felrapporter till att förbättra den ytterligare.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 29 oktober 2017

HomeInnehållsförteckningInställningarIndex