HomeInnehållsförteckningHjälp-menynFriskrivning
  Barcody 3 Index

Inställningar

Du bör justera dessa inställningar så att Barcody passar dina behov.

Allmänt

Anger vad Barcody ska göra när det öppnas. Om effektalternativet Markera blad är markerat tonas dokumentområdet ner när ett blad öppnas från dokumentlisten eller verktygsfältet. Detta ger ökat fokus på bladet.

Förvalda parametrar

Här går det att göra förval för alla viktiga parametrar när en streckkod skapas.

[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]

If you want to change the default font face, you have to firstly open the system fonts palette. Therefore, choose the menu item Innehåll > Visa typsnitt. Then you can choose another font face for the selected barcode type in the fonts palette.

Tips: Om du till exempel vill göra kataloger i CMYK med streckkoder, rekommenderar vi att du anger streckkodens färg som en CMYK-färg. Klicka på färgfältet vid Streckkodsfärg så visas paletten Färger från Mac OS X. Välj den andra gruppen, med namnet Färgreglage, i verktygsfältet. Välj sedan önskad färgmodell från popupmenyn. Glöm inte att välja en lämplig CMYK-färgprofil från dess meny. Menyn visas med ett klick på den lilla symbolen framför popupmenyn med färgmodeller.

Etikettark

Ange förvalda etikettark för utskrift här. Det går att välja mellan många olika sidformat, och ställa in flera olika rader och kolumner för etiketterna.

Måttenheter

Välj de måttenheter som du föredrar för typsnitt och linjer.

Uppdatera

Barcody kan automatiskt eller manuellt kontrollera när det öppnas och se om det finns uppdateringar av Barcody eller av insticksprogrammen till Barcody.


Upphovsrätt © DSD.net (Home)
Senast uppdaterad 29 oktober 2017

HomeInnehållsförteckningHjälp-menynFriskrivning