HomeStreckkoderGS1-128 (EAN-128)ISBN 13
  Barcody Express > Streckkoder Index

EAN 18 / NVE / SSCC-18

Giltiga tecken

0123456789

Kodlängd

17

Kontrollsumma

Beräknas automatiskt.

GSI-koden används på fraktenheter (paket, pallar med mera) och startar alltid med AI 00 (Serial Shipping Container Code), som automatiskt läggs in av Barcody Express.

Den första siffran i datafältet är Odefinierad paketenhet, som för närvarande är reserverad och fylls i som 3. Den följs av basnumret, ILN (International Location Number) för avsändaren. Den kräver 7 siffror. De följande 9 siffrorna är egengenererade. Detta löpnummer ges till den fraktansvarige och och måste vara unikt för varje fraktenhet. Den sista siffran är en kontrollsiffra och beräknas automatiskt av Barcody Express.


HomeStreckkoderGS1-128 (EAN-128)ISBN 13