HomeStreckkoderEAN-VelocityEAN 18 / NVE / SSCC-18
  Barcody Express > Streckkoder Index

GS1-128 (EAN-128)

Giltiga tecken

ASCII 032–127

Kodlängd

80

Kontrollsumma

Beräknas automatiskt.

GS1-128 används främst för märkning av produkter och pallar i handel och industri. Den gamla benämningen på GS1-128 var EAN/UCC-128. GS1-128 var ett specialfall av Code 128. Den särskiljer sig från EAN-128 med ett specialtecken – FNC1 – omedelbart efter starttecknet.

En GS1-128-streckkod kan innehålla flera olika data. Matpallar får till exempel produktkoden (som i GTIN-13) och ytterligare information om vikt och utgångsdatum, i en streckkod.

Internationellt standardiserade dataidentifierare anger den kodade datatypen, så att flera olika data kan samlas i en streckkod. Dessa kallas för applikationsidentifierare (AI).

Här är en lista över möjliga AI:
Application Identifier Values

Exempelstreckkoden ovan läses på följande sätt:
Värdena innanför parenteserna är applikationsidentifierare, och värdena efter dessa är relevanta data. Parenteserna är endast till för läsbarhet av textraden, och kodas inte in i själva streckkoden. Det inledande (01) är AI för produktkod, som alltid kräver 14 siffror. Dessa 14 siffror följer efter AI. Sedan visas nästa AI för nästa data. I detta exempel visas kodningen för ett utgångsdatum, vilket inleds med AI (15), vilket kräver 6 siffror till att koda ett utgångsdatum med formen ÅÅMMDD. I detta exempel är datumet 2010-12-31.

I Barcody Express måste AI anges inom hakparenteser [], så att vanliga parenteser () kan användas i datafälten. Data med varierande längd begränsas av ett följande AI, så det går till exempel att ange en kvantitet (AI #30, här 19 delar) och serienumret (AI #20) på detta sätt: [30]19[20]123456789012. Barcody Express kontrollerar de AI som används och datafälten, och reagerar på lämpligt sätt. En streckkod skapas och visas endast när alla angivna data är giltiga.


HomeStreckkoderEAN-VelocityEAN 18 / NVE / SSCC-18