HomeStreckkoderGTIN-13GTIN-8
  Barcody Express > Streckkoder Index

EAN 5 + EAN 2

Giltiga tecken

0123456789

Kodlängd

5 resp. 3

Kontrollsumma

Ingen

Dessa streckkoder är inte självständiga streckkoder, utan används som tilläggskoder i kombination med GTIN-13, GTIN-8 eller GTIN-12. Om du vill använda denna tilläggskod på något annat sätt med Barcody Express går det att skapa och exportera den separat.

EAN 5-koden återfinns ofta på böcker, i kombination med en ISBN 13-kod. Den kodar då bokens pris. EAN 2-koden används främst till att koda numret på en tidskrift.


HomeStreckkoderGTIN-13GTIN-8