HomeStreckkoderEAN 5 + EAN 2EAN-Velocity
  Barcody Express > Streckkoder Index

GTIN-8

Giltiga tecken

0123456789

Kodlängd

7

Kontrollsumma

Beräknas automatiskt.

Råd: [Detta avsnitt är ännu inte översatt.]
GTIN (Global Trade Item Number) is the current identifier for the former EAN (European Article Number), which was used until 2009.

GTIN-8-koden är en mindre variant av GTIN-13-koden och används endast när det finns begränsat med utrymme på förpackningen. Ett GTIN-8-nummer blir endast utdelat när behovet har påvisats.


HomeStreckkoderEAN 5 + EAN 2EAN-Velocity