HomeInnehållsförteckningStreckkodsfönsterCMYK Color Output
  Barcody Express Index

Streckkodsutdata

Barcody Express har flera olika sätt att lämna en streckkod som utdata. De beskrivs i detalj här.

Exportera

Barcody Express hanterar flera exportformat:

PDF till urklipp

Denna symbol i verktygsfältet kopierar den markerade streckkoden till systemets urklipp, i PDF-format. Klistra sedan in den markerade streckkoden i ett annat program som kan ta emot dessa streckkodsdata.

Dra och släpp

Det går också att dra och släppa en streckkodsbild från listan över streckkoder till ett annat program som kan ta emot streckkodsdatat.


HomeInnehållsförteckningStreckkodsfönsterCMYK Color Output