HomeInnehållsförteckningHandbokskonventionerStreckkodsutdata
  Barcody Express Index

Streckkodsfönster

När du öppnar Barcody Express visas följande streckkodsfönster:

Fönstret är uppdelat i flera delar som beskrivs nedan.

Parametrar

Huvuddelen av fönstret med streckkodslistan, den övre högra delen, innehåller alla de parametrar som kan ställas in för en streckkod. Parametrar som inte kan användas med en viss typ av streckkoder är nertonade (avstängda). Parametrarna är självförklarande.

Förhandsvisning

I området nere till höger visas en förhandsvisning av den markerade streckkodstypen. Använd zoom-popupmenyn i det nedre högra hörnet till att förstora eller förminska förhandsvisningen, från 25 till 800 %.

Tips: Om du till exempel vill göra kataloger i CMYK med streckkoder, rekommenderar vi att du anger streckkodens färg som en CMYK-färg. Klicka på färgfältet vid Streckkodsfärg så visas paletten Färger från Mac OS X. Välj den andra gruppen, med namnet Färgreglage, i verktygsfältet. Välj sedan önskad färgmodell från popupmenyn. Glöm inte att välja en lämplig CMYK-färgprofil från menyn som öppnas med den lilla symbolen framför popupmenyn med färgmodeller.

Råd: Modulbredd och -höjd avser själva streckkoden, utan rader i klartext. En Modul är det minsta elementet av själva streckkoden, det vill säga ett enda streck i streckkoden.

Bilden från förhandsvisningen kan dras till ett annat program. När bilden är markerad går det också att använda funktionerna som arbetar med urklipp (klipp ut, kopiera, klistra in).


HomeInnehållsförteckningHandbokskonventionerStreckkodsutdata