HomeMenyerMenyerArkiv-menyn
  DubbySnap > Referens > Menyer Index

DubbySnap-menyn

Om DubbySnap

Visar information om DubbySnap, ger en länk till distributörens webbsida och en e-postlänk till utvecklaren.

Tjänster

Menyalternativet visar olika tjänster som tillhandahålls av datorns operativsystem eller andra program, och som kan användas i DubbySnap.

Göm DubbySnap

[Detta avsnitt är ännu inte översatt.]
You want to get DubbySnap out of sight but let it continue doing its stuff? Detta menyalternativ gömmer alla öppna fönster och menyer i DubbySnap.

DubbySnap visas fortfarande i Dock och kan visas igen därifrån.

Göm övriga

Om andra program ligger i förgrunden medan du vill arbeta med DubbySnap kan du gömma dem med detta menyalternativ. De andra programmen avslutas inte, och ligger kvar i Dock.

Visa alla

Om du har gömt flera program blir alla synliga igen med detta menyalternativ.

Avsluta DubbySnap

Avslutar DubbySnap.


Copyright © DSD.net
Senast uppdaterad 12 juni 2015

HomeMenyerMenyerArkiv-menyn