DomůRegistrace
  JobTimer Rejstřík

Rejstřík

A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | _

Activovat
Aktivovat zakázku
Automatické ukládání

Barevná visačka
Bootování s JobTimerem

Chování při startu
Co je JobTimer
Co je nového ve verzi 2.0?
Co je nového ve verzi 3.0?
Co je nového?
CSV

Dementi
Detaily
Dodatky
Dok

Export
Export výsledků JobTimeru

Informace k vydání

JobTimer menu
JobTimer online

Kontextové menu
Kopírovat
Koupit JobTimer online

Lišta nástrojů
Lupa okna

Menu Nápověda
Menu Okna
Menu Soubor
menu Úpravy
Menu Záznam času
Minimalizovat okno

Nápověda JobTimeru
Nová položka času
Nová skupina
Nová zakázka
Nový projekt

Obsah
Odstranit
Okno JobTimeru
Omezení neregistrované verze
Otevřít
Otevřít poslední

PDF
Pomocník mazání
Popis
Poslat zprávu
Pravopis
Předvolby
Předvolby: Aktualizovat
Předvolby: Všeobecně
Předvolby: Záznam času
Předvolby: Zvuk
Prizpůsobit lištu nástrojů
Přizpůsobte si JobTimer
Projekt - sezýnam zakázek

Reference
Registrace
Registrace JobTimer
Report issues and feature requests
RTF
Rychlý start

Schovat JobTimer
Schovat ostatní
Seznam otevřených oken
Skončit JobTimer
Sledování více zakázek
Služby
Special Characters - Zvláštní znaky
Start záznamu času v doku
Start záznamu času v kontextovém menu
Start záznamu času v menu JobTimeru
Systémové menu

Text s tabulátory
Tisk

Udělat znovu
Ukázat vše
Uložit
Uložit jako

Vložit
Všechno do popředí
Vybrat vše
Vyhledat aktualizace
Vystřihnout
Vzhled stránky
Vzít zpět

XML

Začátek / Zastavit
Začátek/Zastavit
Založit novou zakázku
Zásluhy
Zastavit zakázku
Zavřít

_AH_Registration

A | B | C | D | E | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | _

Copyright © MK-Software
Poslední aktualizace 22. června 2015

DomůRegistrace