HomeRegistrering
  JobTimer Index

Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | [ | _

Aktivera
Aktivera jobb
Anpassa JobTimer
Anpassa verktygsfältet
Ångra
Appendix
Arkiv-menyn
Avsluta JobTimer

Begränsningar i den oregistrerade versionen
Beskrivning

Detaljer
Dock

Exportera
Exportera JobTimer-rapporter

Färgmärkning
Fönster-menyn
Friskrivning

Göm JobTimer
Göm övriga
Gör om

Hjälp-menyn

Innehåll
Inställningar
Inställningar: Allmänt
Inställningar: Ljud
Inställningar: Tidsregistrering
Inställningar: Uppdatera

Jobblistan
JobTimer Hjälp
JobTimer som startobjekt
JobTimer-fönstret
JobTimer-menyn
JobTimers hemsida

Klipp ut
Klistra in
Köp JobTimer på nätet
Komma igång
Kommaseparerad text
Kopiera

Lägg alla överst
Leta efter uppdateringar
Lista över öppna fönster

Markera allt
Minimera fönster

Ny grupp
Ny tidspost
Nyheter i version 2.0?
Nyheter i version 3.0?
Nyheter?
Nytt jobb
Nytt projekt

Öppna
Öppna senaste
Om JobTimer

PDF

Radera
Rapportera problem och be om funktioner
Redigera-menyn
Referens
Registrera JobTimer
Registrering
RTF

Skicka meddelande
Skriv ut
Snabbvalsmeny
Snabbvalsmenyer
Spara
Spara automatiskt
Spara som
Specialtecken
Städassistenten
Stäng
Stanna ett jobb
Start/Stopp
Starta ett nytt jobb
Starta tidsregistreringen i Dock
Starta tidsregistreringen i snabbvalsmeny
Stavning
Styra flera jobb
Systemmenyn

Tabbseparerad text
Tack till
Tidsregistrering-menyn
Tjänster

Utskriftsformat

Verktygsfältet
Versionsanmärkningar
Vid start
Visa alla

XML

Zooma fönster

[Starta tidsregistreringen i JobTimer-menyn

_AH_Registration

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | [ | _

Copyright © MK-Software
Senast uppdaterad 22 juni 2015

HomeRegistrering