StartInhoudPrintenInstellingen
  Charmas 2 Index

Externe fonts

Met Charmas kunt u niet alleen systeemfonts, maar ook externe fonts zoeken en geheren of een font-katalogus met externe fonts printen. Wat zijn eigenlijk Systeemfonts en externe fonts?

Systeemfonts

Zoals elk operating system heeft Apples Mac OS X fonts nodig om teksten op het beeldscherm te kunnen tonen. Ook hebben de meeste programma's fonts nodig, bv om een tekst te schrijven of een boek te kunnen zetten.

Opdat aan de Mac OS X alle fonts direkt bij het opstarten bekend zijn en u ze in alle programma's automatisch kunt gebruiken, moeten deze fonts op de harddisk van waar Mac OS X opstart, in bepaalde mappen staan.

De direkt bij het opstarten doorzochte fontmappen heten

/Library/Fonts
/System/Library/Fonts
/~/Library/Fonts

~ staat hier voor de gebruikermap van de huidig aangemelde gebuiker.

Externe fonts

Behalve de reeds beschreven systeemfont kunt u natuurlijk fonts in willekeurige andere mappen verzamelen en organiseren, die u om verschillende redenen niet doorlopend wilt of kunt gebruiken. Met Charmas kunt u deze fonts ook vinden, beheren, en er fontkatalogi mee maken.


Met de button aan de rand rechtsboven van de FontFinder en de FontBoek kunt u het paneel "Font-bronnen" uitklappen. Hier kunt u aanvullend aan de systeemfonts externe font-bronnen vastleggen.

Klikt u hiervoor op de Plus-button en kies dan een map met fonts. Zodra u deze aanvullende font-bron activeert, worden de gekozen mappen en alle onderdirectories doorzocht op fonts.

Met de min-button kunt u geselecteerde fonts-bronnen weer verwijderen.

Eenmaal in de FontFinder ingestelde font-bronnen zijn automatisch ook in het FontBoek (en omgekeerd) beschikbaar:


Copyright © DSD.net (Home)
Laatst gewijzigd op 16 december 2016

StartInhoudPrintenInstellingen