StartInhoudFontFinderPrinten
  Charmas 2 Index

FontBoek

Maak een Fontkatalogus – helemaal zonder vakkennis.

Kies in het Archief-menu het menupunt FontBoek openen. Meteen ziet u een venster, dat als fontkatalogus dient. Deze katalogus is zeer gemakkelijk te gebruiken en te veranderen.

Font(s) kiezen

Linksboven in het FontBoek-venster ziet u een PopUp-button en twee pijlen. Door het aanklikken van de pijlen wordt het volgende of vorige lettertype in het FontBoek getoond. Als u op de PopUp-button, die de huidige fontnaam toont, met de muis klikt, verschijnt een PopUp-menu met de namen van alle lettertypen, die op dat moment op uw computer zijn geïnstalleerd. Om een ander font voor weergave in het FontBoek te kiezen, klikt u gewoon op zijn naam.

Weergave kiezen

Rechtsboven in het FontBoek-venster is nog een PopUp-button. Klik hier op om te zien welke weergaveformaten het FontBoek van Charmas op dit moment biedt. Door aanklikken van de PopUp-menu-items wisselt u snel van de ene weergavevorm naar de volgende (b.v. van overzicht – 1 font naar font groottes – 2 fonts).

Font groottes

Aan de vensterrand rechstonder ziet u een PopUp, waarmee u de algemene weergavegrootte van 25–3.200 % kunt instellen.

Pagina's als bestand uitvoeren

U kunt de actuele kataloguspagina als PDF- of als afbeelding uitvoeren. Daarvoor kiest u gewoon in het Archief-menu het betreffende menupunt Als PDF-bestand opslaan resp. Als afbeeldingsbestand opslaan en kiest in de daarna verschijnende dialoog de doel-map en een zinvolle naam.

Als u de pagina als afbeeldingsbestand wilt bewaren, kunt u nog het afbeeldingstype en de resolutie van de afbeelding instellen.

Drawer

Met het rechtsboven zichtbare symbool kunt u het paneel Font-bronnen openen, dat in hoofdstuk [Externe fonts] beschreven wordt.


Copyright © DSD.net (Home)
Laatst gewijzigd op 16 december 2016

StartInhoudFontFinderPrinten