HomeMenyerArkiv-menynInnehåll-menyn
  DubbySnap > Referens > Menyer Index

Redigera-menyn

Ångra

Den senaste åtgärden blir ogjord. Använd till exempel funktionen när det inte gick att dra och släppa något.

Gör om

Återställer den senast ångrade åtgärden.

Klipp ut

Klipper ut aktuellt objekt från DubbySnap till systemets urklipp.

Kopiera

Kopierar aktuellt objekt från DubbySnap till systemets urklipp.

Klistra in

Klistrar in objektet från systemets urklipp till den aktuella positionen i DubbySnap.

Markera allt

Menyalternativet markerar alla objekt i den aktuella vyn. Du kan till exempel markera alla ord i kommentarsfältet i granskaren, eller samtliga insamlade URL:er i list- eller objektvyn.

Stavning och grammatik

Stavningskontroll för texter i öppna anteckningar: Du kan även slå på kontrollen medan du skriver.

Ersättningar *

Undermenyn innehåller alternativ som ersätter olika textelement med deras typografiskt korrekta motsvarigheter när texten skrivs.

Skiftläge *

Använd detta menyval till att omvandla markerad text med ett enda musklick. Det innehåller alternativ som gör bokstäverna stora, små, eller med inledande stor bokstav.

Specialtecken

Gör att du kan skriva in specialtecken i en textram eller ett textfält. Öppnar systemdialogrutan Specialtecken från Mac OS X, där du kan välja ett typsnitt och eventuellt en teckentabell. Välj ett specialtecken och infoga det i texten.

DubbySnap hanterar alla tecken i Unicode. Om du kan använda ett visst specialtecken eller ej beror på det valda typsnittet. Om tecknet inte finns med i typsnittet måste du kanske välja ett annat typsnitt.

Denna funktion tillhandahålls av Mac OS X. Läs mer om denna systemdialogruta och/eller funktion i Mac Hjälp i Finder.

* Denna funktion tillhandahålls av Mac OS X.


Copyright © DSD.net
Senast uppdaterad 12 juni 2015

HomeMenyerArkiv-menynInnehåll-menyn