HomeMenyerRedigera-menynFönster-menyn
  DubbySnap > Referens > Menyer Index

Innehåll-menyn

Lista

I detta läge visas en lista med tre kolumner, med titel, URL och datumet då insamlingen lades till i databasen. Kolumnerna kan inte sorteras här, men det går att markera alla eller flera objekt.

Objekt

I detta läge visas förhandsvisningar av de insamlade dokumenten, med titlarna under sig. Objekten kan inte sorteras (genom att dra dem) här, men det går att markera alla eller flera objekt.

Cover Flow-vy

I detta läge visas förhandsvisningar av de insamlade dokumenten, på samma sätt som med Cover Flow i iTunes. Det går inte att markera flera objekt i detta visningsläge.

Göm/Visa verktygsfältet

Varje dokumentfönster i DubbySnap visar som förval ett verktygsfält under namnlisten.

Verktygsfält - Please click to enlarge

Menyvalet visar eller gömmer verktygsfältet. Om verktygsfältet är gömt heter menyvalet Visa verktygsfältet. Förvalet är Göm verktygsfältet.

Anpassa verktygsfältet

Anpassar verktygsfältet i DubbySnaps dokumentfönster efter dina behov. Dra objekt till andra platser i dialogfönstret som öppnas, ta bort dem (genom att dra ut dem från dialogdelen) eller välja den förvalda uppsättningen.

Anpassa verktygsfältet - Please click to enlarge

Du kan även välja att visa bara symboler, bara text, eller båda, samt vilken storlek de ska ha.

Klicka på [Klar] så sparar DubbySnap ändringarna.


Copyright © DSD.net
Senast uppdaterad 12 juni 2015

HomeMenyerRedigera-menynFönster-menyn