HomeMenyerInnehåll-menynHjälp-menyn
  DubbySnap > Referens > Menyer Index

Fönster-menyn

Minimera

Välj detta menyalternativ om fönstret inte ska visas, men du inte vill stänga det. Fönstret minimeras omedelbart och placeras i Dock.

Menyalternativet motsvarar den gula Minimera symbolen i fönstrets övre vänstra hörn.

Zooma

Menyalternativet motsvarar den gröna Zooma symbolen i fönstrets övre vänstra hörn. Den förstorar det aktuella fönstret till optimal storlek, eller återställer dess föregående storlek och placering.

Lägg alla överst

Menyalternativet visar alla fönster i förgrunden närhelst andra program döljer eller skymmer något fönster i DubbySnap.


Copyright © DSD.net
Senast uppdaterad 12 juni 2015

HomeMenyerInnehåll-menynHjälp-menyn